Om mig

Jag har av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som psykoterapeut och har arbetat som KBT-terapeut i egen regi sedan 2015. Jag har under många år också arbetat på företagshälsan Previa. Alsterhälsan har även samarbeten och uppdrag inom rehabilitering och utbildning för individer som behöver stöd i arbetslivet.

Utbildning

Beteendevetare med en fil.kand. i psykologi.
Psykoterapeutprogrammet, Högskolan Evidens i Göteborg, 3-årig legitimationsgrundande utbildning (steg 2).
Grundläggande psykoterapiutbildning (steg 1), KBT Svealand.

Utbildning i parterapi (Psykologpartners)
Utbildning i Prolonged Exposure för posttraumatiskt stressyndrom (Hanna Dimbodius)
Utbildning i konflikthantering (Thomas Jordan)

Utbildad mindfulnessinstruktör (Mindfulnesscenter)